Mycí prostředky pro koupelny a sanitární keramiku «Galax» das PowerClean 500g

99 Kč 99 Kč / 1 ks
Dostupnost: Skladem
Mycí prostředky pro koupelny a sanitární keramiku «Galax» das PowerClean 500g

Německá kvalita

Rychlé doručení v ČR a SK

Zboží skladem

Férová cena

Detailní popis produktu

Účinně odstraňuje všechny typické a odolné nečistoty v koupelně. Přípravek je určen pro všechny typy van, umyvadel, vodovodních baterií, obkladů, sprch, toalet a všech dalších povrchů vystavených působení vody nebo mýdlové pěny. Poskytuje dlouhodobou ochranu před škodlivými účinky bakterií, mikrobů a mikroorganismů. Snadno se smývá, nezanechává šmouhy, obnovuje lesk čištěného povrchu, zanechává svěží a příjemnou vůni.

Způsob použití: před použitím otevřete stříkací trysku. Nastříkejte přípravek na znečištěný povrch a nechte jej několik minut působit. Povrch vyčistěte, otřete a opláchněte. V případě silného znečištění nechte prostředek působit 5 minut a opláchněte houbou.

Pozor: prostředek obsahuje kyseliny a může poškodit některé povrchy. Před použitím doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku na nenápadné ploše povrchu.

Nebezpečné: Může způsobit korozi kovů. Způsobuje vážné poškození kůže a očí. Může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v originálním balení. Zabraňte kontaktu s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/brýle/masku. PŘI STYKU S ÚSTY: vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S OČIMA: několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo VLASY): okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Omyjte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu příjemné podmínky pro dýchání. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. Rozlitou kapalinu ihned absorbujte, aby nedošlo k poškození jiných materiálů. Skladujte uzavřenou v obalu výrobce. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Složení: 5%-15%: směs kyselin, včetně kyseliny mravenčí, kyseliny methansulfonové, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, organická rozpouštědla, antibakteriální složka, příchutě. Trvanlivost: 36 měsíců od data výroby. Číslo šarže a datum výroby najdete na obalu. Podmínky skladování: skladujte při teplotách od +5°C do +30°C, chraňte před přímým slunečním zářením.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Objem: 0,5 l